Mind Over Metal

 Mind Over Metal là blog cá nhân dùng để chia sẻ tới bạn đọc những kiến thức miễn phí về công nghệ, tin học văn phòng, đồ họa...

240 Phan Đăng Lưu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0961 446 169

2/1/1991

#mindovermetal #blogkienthuc #chiasephanmem

https://mindovermetal.org/

https://www.blogger.com/profile/07971871188124755839

khttps://www.youtube.com/channel/UC_LpkjIBHqc6aAujfEHklNg/about

https://www.pinterest.com/mindovermetalvn

https://mindovermetalvn.tumblr.com/

https://www.flickr.com/people/191163370@N03/

https://www.goodreads.com/mindovermetalvn

https://mindovermetalvn.wordpress.com/

khttps://en.gravatar.com/mindovermetalvn

https://angel.co/u/mindovermetalvn

https://www.behance.net/mindovermetalvn/

https://dribbble.com/mindovermetalvn/about

https://flipboard.com/@mindovermetal/mind-over-metal-3p683ma9y

https://www.kickstarter.com/profile/1951864858/about

https://www.skillshare.com/profile/Mind-Over-Metal/73495839

https://vimeo.com/user127792388

https://issuu.com/mindovermetalvn

https://www.hashatit.com/914001

https://soundcloud.com/mindovermetalvn

https://500px.com/p/mindovermetalvn

https://www.quora.com/profile/Mind-Over-Metal

https://www.linkedin.com/in/mindovermetalvn/

https://www.reddit.com/user/mindovermetalvn

https://catchthemes.com/support-forum/users/mindovermetalvn/

https://mindovermetalvn.mystrikingly.com/

khttps://gumroad.com/mindovermetalvn/p/mind-over-metal

https://www.themehorse.com/support-forum/users/mindovermetal-999/

https://fliphtml5.com/homepage/bfgnc

https://themepalace.com/users/mindovermetalvn/

https://www.threadless.com/@mindovermetalvn/activity

https://comicvine.gamespot.com/profile/mindovermetalvn/about-me/

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=254516

https://devpost.com/mindovermetal-999


Nhận xét